Πρωινό

Δεκατιανό

Μεσημεριανό

Απογευματινό

Βραδινό

ΕΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΓΕΥΜΑ ΑΝΑ 2 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ 2-3 ΠΟΤΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΛΚΟΟΛ!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Login to your
HOW
account