Πρωινό

Δεκατιανό

Μεσημεριανό

Απογευματινό 1 (πριν την προπόνηση)

Απογευματινό 2 (μετά την προπόνηση)

Βραδινό

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Login to your
HOW
account